Bent u ondernemer en woont en/of werkt u in Udenhout of Berkel-Enschot? Dan kunt u zich aanmelden als lid van de Business Club Udenhout & Berkel-Enschot.

Voorwaarden lidmaatschap

De Business Club Udenhout Berkel-Enschot kent gewone leden en partnerleden. Een lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Het gewone lidmaatschap staat open voor “ondernemende” personen, die wonen en/of werken in Udenhout of Berkel-Enschot. Een partnerlidmaatschap is bedoeld voor de levensgezel(lin) van een lid.

Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van zijn/haar contributie, ook indien deze doorgaans via een bedrijf wordt voldaan. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie bedraagt voor een gewoon lid € 250,- en voor een partnerlid € 155,- per jaar.

Aanmelden

Aanmelden als lid van Businessclub Udenhout & Berkel-Enschot?
Klik hier

Introducé

Een lid kan een introducé meenemen naar een bijeenkomst. De introducé moet voldoen aan de voorwaarden van het (eventuele) lidmaatschap en dus wonen en/of werken in Udenhout of Berkel-Enschot. Een introducé mag maximaal 2 maal een bijeenkomst bijwonen als introducé. Ook voor een introducé gelden de voorwaarden voor deelname. Dit betekent dat hij/zij via de website wordt aangemeld en dat bij afwezigheid zonder (tijdige) afmelding een bedrag in rekening wordt gebracht. Het lid dat een introducé opgeeft stelt zich garant voor betaling van de kosten van de introducé.

Opzegging

Het lidmaatschap kan worden opgezegd. Opzegging moet uiterlijk 1 december binnen zijn. Tussentijdse opzegging geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de contributie.