BUBE lid worden?

 

De Business Club Udenhout, Biezenmortel & Berkel-Enschot kent gewone leden en partnerleden. Een lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Het gewone lidmaatschap staat open voor ‘ondernemende’ personen, die wonen en/of werken in Udenhout, Biezenmortel of Berkel-Enschot. Een partnerlidmaatschap is bedoeld voor de levensgezel(lin) van een lid.

Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van zijn/haar contributie, ook indien deze doorgaans via een bedrijf wordt voldaan. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie bedraagt voor een gewoon lid € 325,- en voor een partnerlid € 200,- per jaar.

Introducees

Een lid kan een introducee meenemen naar een bijeenkomst. De introducee moet voldoen aan dezelfde voorwaarden van het (eventuele) lidmaatschap en dus wonen en/of werken in Udenhout, Biezenmortel of Berkel-Enschot. Een introducee mag 1 keer een bijeenkomst bijwonen. Ook voor een introducée gelden de voorwaarden voor deelname. Dit betekent dat hij/zij via de website wordt aangemeld en dat bij afwezigheid zonder (tijdige) afmelding een bedrag in rekening wordt gebracht. Het lid dat een introducée opgeeft stelt zich garant voor betaling van de kosten van de introducée.