BUBE Business

De peilers van BUBE zijn netwerken, samenwerking en gezelligheid. BUBE is laagdrempelig, open en toegankelijk maar toch ook zakelijk. BUBE Business geeft een extra dimensie aan het begrip netwerken. In een jaar worden 3 à 4 BUBE Business bijeenkomsten georganiseerd

Ieder BUBE lid heeft de kans zichzelf en zijn of haar organisatie onder de aandacht te brengen. Een BUBE lid kan een thema aandragen die door hem of haar wordt verzorgd. Dit houdt een actieve workshop of presentatie in, waarbij van de deelnemers ook een actieve bijdrage wordt verwacht.

BUBE Business is meestal alleen toegankelijk voor de leden.

De avonden verlopen doorgaans als volgt:

  • Ontvangst met koffie/thee
  • Voorstelronde door middel van 1-minuut pitch
  • Workshop of presentatie
  • Discussie of actieve interactie
  • Borrel

In de kalender zijn de bijeenkomsten van de komende BUBE Business events opgenomen.