Event Types

Algemene Leden Vergadering 2022 zal gehouden worden bij De Druiventros.
Concept notulen ALV 2020-2021 zijn reeds meegestuurd, net als de aangepaste begroting.
Inloop is 18.30, start 19.00 uur.
Let op na aanmelding volgt er een automatische bevestiging, maar deze wordt per mail nagestuurd.