2018, BUBE Business

17 aanwezigen en 2 sprekers, maakt een totaal van 19 aanwezigen. Locatie, Brasserie Valentijn in de tuinkamer.

Opening middels een korte duidelijke Pitch ronde, waarna eigenlijk direct werd gestart met een korte enquête, interactief, via Kahoot werd al e.e.a. duidelijk wat er speelt m.b.t. de AVG.

Aansluitend werd, middels een uitgebreide Powerpoint presentatie, door verschillende aspecten gelopen die betrekking hebben op de op handen zijnde AVG. E.e.a. door Edwin Aerts van KZO, opgevolgd door Eline Klijn van KZO.

Resumé:  een goed, opgezette, interessante, interactieve meeting.

Chapeau voor KZO en de voorbereiding hierin.