ALV

Met een mooie opkomst (ruim de helft van de leden was aanwezig), is tijdens de ALV een mooie planning gemaakt voor het komende jaar. We hebben afscheid genomen van Leo Klijn en Thorwald van de Ven, die na 8 jaar zijn gestopt met de functie voorzitter, resp penningmeester. Ook van Karin van Antwerpen hebben we afscheid genomen. Nieuwe bestuursleden zijn Reinier Wolfs, Paul Ceelaert en Geert-Jan Kolsteren.